Laatste nieuws 

Vanaf 11 mei zijn rijlessen weer mogelijk! Welke maatregelen we hebben getroffen lees je hieronder.

We vragen je om bij gezondheidsklachten contact met ons op te nemen of de rijles te annuleren.

Iedere rijles zullen we je de volgende vragen stellen:
1: Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2: Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Indien je op beide vragen “NEE” kan antwoorden, kan de rijles plaats vinden. Indien er op één van de vragen op voorhand al met een “JA” beantwoord moet worden, annuleer dan je rijlessen en neem contact met ons op.

Rijlessen zijn alleen mogelijk indien we ons aan het veiligheidsprotocol houden.
Buiten de 2 eerder genoemde vragen staat hier het volgende in beschreven:
-Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht. Hierdoor komt het voorlopig niet voor dat er meer dan 1 leerling tegelijk in de auto aanwezig is. Ook is het niet mogelijk dat er iemand mee rijdt.
-Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

 

 

CBR examens:

Ook van het CBR hebben we goed nieuws ontvangen, zij gaan ook weer van start. In deze mail leggen we uit wat de maatregelen inhouden.

Theorie-examens
Alle theorie examens zijn inmiddels geannuleerd door het CBR.
De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan evenals het betaalde examengeld. Je kan via Mijn CBR kosteloos zelf een nieuwe examendatum reserveren. Een examenaanvraag kan niet geannuleerd worden door kandidaten in Mijn CBR. Een onbenutte aanvraag van kandidaten wordt na 1 jaar automatische verwijderd uit de systemen.

Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei weer te reserveren via het CBR welke vanaf 13 mei van start gaan. Ze starten deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen ze ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.
Ga je een theorie-examen doen, dan vraagt het CBR je om op het volgende te letten:

  • Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen. 
  • Gebruik je de aanmeldzuil; maak dan eerst het beeldscherm schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
  • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
  • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je deze aan een medewerker geeft.
  • Je kunt tijdens het examen geen vragen stellen aan de medewerker. 

Wat als je theoriecertificaat verloopt door het uitstellen van een examen?
Als in de periode van 16 maart tot en met 1 juni de geldigheid van je uitslag van je theorie-examen verloopt, dan blijft deze in ieder geval geldig tot 1 december 2020.

Praktijkexamens 

Vanaf 13 mei kunnen we weer praktijkexamens plannen. Vanaf 18 mei wordt er gestart met de praktijkexamens. Hierover ontvangen we begin volgende week meer informatie van het CBR. Kandidaten zullen door het CBR vanaf volgende week ook persoonlijk geïnformeerd worden. 
Alle gereserveerde praktijkexamens voor de auto zijn geannuleerd. Veel examenkandidaten konden zich niet goed voorbereiden op hun examen doordat het niet mogelijk was lessen te nemen.

Kandidaten van wie het praktijkexamen is uitgesteld krijgen voorrang.
De wachttijd is langer dan normaal, omdat eerst alle uitgestelde examens ingepland zullen worden.
Voor uitgestelde examens wordt speciale capaciteit beschikbaar gesteld. Het CBR streeft ernaar dat je een uitgesteld praktijkexamen binnen 8 weken kunt in halen.

Is je examen niet uitgesteld? Dan geldt dat we een examendatum kunnen reserveren nádat de uitgestelde examens zijn ingehaald. Beschikbare examencapaciteit daarvoor zal binnen 3 weken na herstart van examens beschikbaar worden gemaakt.

Veilig examen doen
De gezondheid van de medewerkers van het CBR en klanten staat voorop. Daarom hanteren ze in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften en maken ze in de voertuigen gebruik van mondkapjes voor de kandidaat en examinator.
 

Rijtesten
De rijtesten starten weer op 18 mei. Kandidaten die tijdens de corona periode een rijtest hadden gepland worden vanaf 13 mei per telefoon door het CBR geïnformeerd en opnieuw ingepland. Vervolgens worden de klanten die momenteel op de wachtlijst staan per sms geïnformeerd.

Extra maatregelen
De gezondheid van iedereen staat voorop. Daarom hanteert het CBR in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften zodat iedereen veilig examen kan doen. Lees hieronder alle maatregelen zorgvuldig voordat je naar een examenlocatie komt.

Voor iedereen geldt:

  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten en koorts hebt. Doe dit ook als één van je huisgenoten dit heeft.
  • 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers en de medewerkers.
  • Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers op.
  • Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht buiten het pand.
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.


Hopelijk heb je zo een beetje meer duidelijkheid over het CBR. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van het CBR.
Snelheid naar 100 km/u. Wat betekent dit voor jouw examen?

Vanaf 16 maart 2020 geldt in Nederland op alle snelwegen overdag (06.00 tot 19.00 uur) een maximumsnelheid van 100 km/u. In de avond en nacht (19.00 tot 06.00 uur) verandert er niets op de snelwegen waar je 120 km/u of 130 km/u mag rijden. Het CBR past de examens natuurlijk op de nieuwe situatie aan. Het is belangrijk dat de beginnende bestuurder de regels kent en goed kan toepassen. Want we willen allemaal veilig thuiskomen.

Theorie-examen
Het CBR past de theorievragen over de maximumsnelheid op de snelweg aan waar dit nodig is. In de vragen wordt met tekst aangegeven hoe laat het is en wordt gevraagd wat dan de toegestane maximumsnelheid is.

Praktijkexamen
Bij de praktijkexamens zijn er weinig tot geen veranderingen. Voor auto, motor of taxi geldt uiteraard een lagere maximumsnelheid op de snelweg tijdens de tijden waarop het CBR examens afneemt. Voertuigen in andere categorieën (bijvoorbeeld vrachtwagen of bus) mochten al niet harder dan 80 km/u.

Het rijden van 130 km/u tijdens een praktijkexamen ziet het CBR niet als voorwaarde voor een valide examen. De examinator zorgt tijdens het praktijkexamen voor een gevarieerde examenroute waarin verschillende wegtypen en de daarbij horende snelheden aan bod komen. Op deze manier kan het rijgedrag in verschillende situaties worden beoordeeld. Op een autosnelweg moet een kandidaat laten zien dat hij onder andere kan in- en uitvoegen, de juiste volgafstand aanhoudt en het juiste kijkgedrag vertoont.

 
maximumsnelheid-borden-overdag_tcm21-242901