Zelf regelen

rijschool haarlemmermeer

De rijschool machtigen en benodigde formulieren

Gratis proefles

Zodra je je bij ons aanmeld plannen we eerst een gratis proefles in. Na deze proefles zullen we je vertellen wat wij denken hoeveel lessen je nodig hebt en hoe alles werkt. Vervolgens kan je in de app zelf je lessen gaan plannen. Wij hebben rijlessen van 1,5 uur omdat dit veel meer effect heeft dan lessen van 50 of 60 minuten. Bij ons heb je de keuze om losse lessen te volgen of om een lespakket af te nemen. Het voordeel van een lespakket is dat je vooraf weet wat je kwijt bent en je qua lesprijs per uur voordeliger uit bent. Mocht het nou zo zijn dat je toch minder rijlessen nodig hebt dan oorspronkelijk geschat, krijg je de niet gebruikte lessen gewoon terug betaald, wel zo eerlijk! Ook kan je het pakket gewoon in termijnen betalen, zo zit je niet direct aan een groot bedrag vast.

Wil je liever niet direct een pakket afnemen, dan is het uiteraard mogelijk per rijles te betalen. De betalingen zullen altijd per factuur worden voldaan, ongeacht of je een pakket neemt of losse rijlessen boekt.

Rijschool machtigen

Alleen je rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet je rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen.

Dat gaat zo:
Ga na of je al een DigiD hebt. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een code om je DigiD te activeren. Onthoud je inloggegevens goed.

Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op het DigiD-logo en log in.
Het rijschoolnummer van Rijschool Haarlemmermeer is 9720R3. Noteer dit nummer.
Na het invullen van het rijschoolnummer op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam die je kent en die op je lesvoertuig staat. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen.

Je rijschool ontvangt een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.

Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.

Gezondheidsverklaring

Op ‘Mijn CBR’ kun je eenvoudig en snel zaken regelen met het CBR. Hiervoor moet je wel inloggen met je eigen DigiD. Als je nog geen DigiD hebt vraag deze dan aan op digid.nl. Gebruik nooit de DigiD van een ander dus ook niet van familie of goede vrienden, dit mag absoluut niet.

Waarvoor is de Gezondheidsverklaring

De Gezondheidsverklaring bevat een aantal vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het examencentrum heeft jouw Gezondheidsverklaring nodig om jouw geschiktheid om te rijden te beoordelen. Dit formulier moet je invullen voor de aanvraag van een rijbewijs. Je kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Gezondheidsverklaring kopen en invullen. Je kunt ook een papieren Gezondheidsverklaring kopen. Dit kun je bij het CBR kopen. Let op je kunt hier vaak alleen met pin betalen.

Wanneer moet ik de gezondheidsverklaring aanvragen?

Wij adviseren je de gezondheidsverklaring aan het begin van je rijopleiding aan te vragen. Indien er iets aan de hand is met je gezondheid, bijvoorbeeld door bepaald medicijngebruik, kan je aanvraag tot 22 weken duren eer het CBR deze behandeld heeft. Daarbij kan het ook voorkomen dat het CBR aanvullende vragen heeft die een medisch specialist moet invullen of dat er eerst een rijtest moet worden gedaan, deze procedure kost erg veel tijd.

Welke vragen worden er gesteld?

1) KUNT U UW ARM, HAND OF VINGERS DOOR EEN BEPERKING SLECHT GEBRUIKEN?

Vul ja in als:

U weinig kracht heeft in uw arm, hand of vingers.
U uw arm, hand of vingers helemaal niet kunt gebruiken (bijvoorbeeld door verlamming).
U een arm of hand helemaal of voor een deel mist.
U een armprothese heeft.

2) KUNT U UW BEEN OF VOET DOOR EEN BEPERKING SLECHT GEBRUIKEN?

Vul ja in als:

u weinig kracht heeft in een been of voet.
u uw been of voet helemaal niet kunt gebruiken (bijvoorbeeld door verlamming).
u een voet of been helemaal of voor een deel mist
u een been prothese heeft
u hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok, rollator.

3) KUNT U MET ÉÉN OF BEIDE OGEN BEPERKT ZIEN, ZELFS ALS U EEN BRIL OF LENZEN GEBRUIKT?

Ziet u met uw bril of contactlenzen goed? Kies dan “nee”. Draagt u uw bril of contact lenzen en ziet u daarmee nog niet goed vul dan ‘Ja’ in. Met lenzen zijn ook nachtlenzen bedoeld.

3a) Rijdt u of wilt u gaan rijden met een bioptische telescoop (BTS) via VISIO?

Een BTS is een bioptische telescoop, een hulpmiddel om beter te zien. Kijk op www.auto-mobiliteit.org voor meer informatie

4) WORDT OF WERD U BEHANDELD DOOR EEN OOGARTS VOOR IETS ANDERS DAN EEN BRIL OF LENZEN?

Bijvoorbeeld voor het behandelen van staar of het laseren van uw ogen.

4a) Staat u nu nog steeds onder controle van een oogarts?

5) HEEFT U DIABETES MELLITUS?

5a) Gebruikt u op dit moment medicijnen voor de diabetes?

Denk aan insuline of tabletten.

5a1) Heeft u de diabetes al langer dan 10 jaar?

Vul nee in als u twijfelt. We gaan dat dan verder uitzoeken.

6) HEEFT U CHRONISCHE SCHADE AAN UW NIEREN (EEN VERMINDERDE NIERFUNCTIE)?

Vul ook ja in als u gedialyseerd wordt.

6a) Is uw nierfunctie minder dan 20%?

Vul ja in als u dat niet zeker weet.

7) HEEFT U EEN AANDOENING VAN UW LONGEN (COPD), EEN HOGE BLOEDDRUK OF EEN BLOEDZIEKTE? OF HEEFT U EEN ORGAANTRANSPLANTATIE GEHAD?

8) HEEFT U EEN ZIEKTE VAN UW HART OF VAN UW BLOEDVATEN?

U vult bijvoorbeeld ja in als u een pacemaker of ICD heeft. Of als u een hartaanval heeft gehad of een open hartoperatie. Of als u een afwijking heeft aan uw bloedvaten, zoals aderverkalking, of als u gedotterd bent of geopereerd.

8a) Heeft u een ICD?
Een ICD is niet hetzelfde als een pacemaker. Heeft u een pacemaker vul dan nee in.

8b) Heeft u een steunhart?
Een steunhart is niet hetzelfde als een pacemaker. Heeft u een pacemaker dan vult u ook bij deze vraag nee in.

9) HEEFT EEN ARTS BIJ U EEN AANDOENING VASTGESTELD VAN UW RUGGENMERG, ZENUWSTELSEL OF HERSENEN (BIJVOORBEELD EEN BEROERTE OF SPIERZIEKTE)?

Het gaat om bijvoorbeeld:

beroerte, hersenbloeding, hersentumor, hersenletsel;
ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS;
spierzwakte;
dementie (alle vormen);
dwarslaesie, zenuwletsel of neuropathie.
Maar u vult ook ja in als een arts een ziekte van uw hersenen of zenuwstelsel heeft vastgesteld die niet in dit rijtje staat. In de vervolgvragen kunt aangeven wat er precies aan de hand is.

9a) Heeft een arts bij u een vorm van dementie of MCI vastgesteld?

Vul ook ja in als u geen dementie of MCI heeft, maar wel problemen heeft met denken en onthouden.

9b) Heeft u een beroerte, een herseninfarct of hersenbloeding gehad?

Het gaat om hier om problemen met de bloedvoorziening en de bloedvaten van uw hersenen. Wordt ook wel CVA genoemd. In de vervolgvragen kunt aangeven wat er precies is gebeurd.

9b 1) Is dit in de afgelopen zes maanden gebeurd?
9b 1.1) Bent u aan de bloedvaten van uw hersenen geopereerd?
9b 1.2) Heeft u nog steeds klachten van uw beroerte of herseninfarct?

Denk aan klachten als geheugenproblemen of verlamming. Vul ja in als u nog klachten heeft over het zien, het denken of hoe u beweegt.

9c) Is er bij u een misvorming van een hersenbloedvat ontdekt, zonder dat u eerst een bloeding had?

Soms ontdekt een arts bij toeval een misvormd hersenvat op bijvoorbeeld een hersenscan of MRI. Vul ja in als er bij u zonder bloeding een misvormd hersenvat is ontdekt.

9d) Heeft u een ziekte van uw zenuwstelsel?

Het gaat om bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS of neuropathie.

9e) Heeft u een spierziekte?

Kijk op www.spierziekten.nl voor meer informatie over spierziekten.

9f) Heeft u een hersentumor? Of heeft u er een gehad?

Met een hersentumor worden alle goedaardige en kwaadaardige tumoren bedoeld die binnen de schedel liggen.

9g) Heeft u een aandoening van uw hersenen of zenuwstelsel die nog niet genoemd is?

Vul ja in als u iets heeft aan uw hersenen of uw zenuwstelsel waardoor u minder goed ziet, denkt of beweegt. Bijvoorbeeld een hersenletsel door een ongeval, een dwarslaesie of een zenuwbeschadiging.

10) HEEFT U WELEENS EEN EPILEPTISCHE AANVAL GEHAD?

Er zijn veel soorten epileptische aanvallen. Voor deze vraag maak de soort niet uit. Vul ja in als u ooit een epileptische aanval heeft gehad.

10a) Heeft u de laatste epileptische aanval in de afgelopen vijf jaar gehad?

Weet u dit niet precies meer? Vul dan ja in.

11) HEEFT U WELEENS OVERDAG LAST GEHAD VAN ABNORMALE SLAPERIGHEID?

Vul ja in als u weleens overdag zo veel slaap kreeg, dat het u echt niet lukte om wakker te blijven. Denk daarbij aan ziekte als slaapapneu en narcolepsie.

11a) Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
11b) Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?

12) BENT U IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR MEERDERE KEREN PLOTSELING UW BEWUSTZIJN VERLOREN (BIJVOORBEELD FLAUWGEVALLEN)

Plotseling bewusteloos raken kan veel oorzaken hebben. Vul ja in als u om wat voor reden dan ook meerdere keren bewusteloos bent geraakt.

13) HEEFT U ALS GEVOLG VAN DE ZIEKTE VAN MENIÈRE IN HET AFGELOPEN JAAR AANVALLEN VAN DUIZELIGHEID GEHAD?

14) HEEFT U ADHD OF ADD?

Vul ja in als u de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft. Vul nee in als u de diagnose als kind kreeg, maar als de behandeling voor uw 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er geen behandeling meer nodig is. U heeft geen klachten meer en u gebruikt geen medicijnen. Twijfelt u? Dan adviseren we u om eerst te overleggen met uw huisarts.

15) HEEFT EEN ARTS BIJ U AUTISME OF EEN VORM DAARVAN VASTGESTELD, ZOALS PDD-NOS, MCDD OF ASPERGER?

16) HEEFT EEN ARTS BIJ U EEN ANDERE PSYCHISCHE OF PSYCHIATRISCHE DIAGNOSE GESTELD?

Vul ja in als u bij een huisarts of psychiater bent geweest die een psychiatrische ziekte bij u heeft vastgesteld. Denk aan een depressie, een psychose of een angststoornis.

16a) Heeft een arts bij u een depressie of een bipolaire stoornis vastgesteld?
16 a1) Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar gesteld?

Weet u het niet precies meer? Vul dan ja in.

16 a1.1) Bent u in het afgelopen jaar behandeld door een psychiater?
16b) Heeft u weleens een psychose gehad of heeft u schizofrenie?

Vul ja in als een arts bij u schizofrenie heeft vastgesteld. Vul ook ja in als u wel eens een psychose heeft gehad.

16 b1) Heeft u tot nu toe maar één keer een psychose gehad?
16 b1.1) Heeft u die éénmalige psychose in de afgelopen 10 jaar gehad?
16c) Heeft u een angststoornis?
16d) Heeft u een andere psychische of psychiatrische aandoening die in de vorige vragen niet genoemd is?

17) HEEFT U DE AFGELOPEN VIJF JAAR OVERMATIG GEBRUIK (MISBRUIK) GEMAAKT VAN ALCOHOL, DRUGS OF ANDERE VERSLAVENDE MIDDELEN?

Vul ja in als:

u moeilijk zonder alcohol of drugs kunt;
u regelmatig rijdt onder invloed van alcohol of drugs;
u in de afgelopen vijf jaar bent behandeld voor alcohol- of drugsmisbruik.
Weet u niet of u alcohol of drugs misbruikt? Doe dan de test op https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/test-je-kennis/#Testuwgebruik

18) GEBRUIKT U MEDICIJNEN DIE DE RIJVAARDIGHEID NEGATIEF BEÏNVLOEDEN?

Het gaat om medicijnen waar u bijvoorbeeld slaperig of suf van kunt worden, of om medicijnen met ernstige bijwerkingen.

Vaak staat er een waarschuwing op de verpakking, maar niet altijd. Het staat wel altijd in de bijsluiter.

Twijfelt u?

Ook op www.rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of u medicijnen heeft waarmee u beter niet kunt rijden.”

19) HEEFT U VERDER NOG KLACHTEN OF AANDOENINGEN DIE U KUNNEN BEPERKEN BIJ HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG?

Deze vraag kunt u bijvoorbeeld met ja beantwoorden als er bij de rijopleiding weinig voortgang is. Of als u het CBR wilt informeren dat u doof bent of een verstandelijke beperking heeft.

GEZONDHEIDSVERKLARING ONJUIST INVULLEN

Soms wordt de Gezondheidsverklaring niet eerlijk ingevuld. Bij vragen over psychiatrische stoornissen en medicijngebruik wordt dan “nee” ingevuld. Dit doen mensen om de procedure voor het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid te omzeilen.

Er zijn een aantal gevolgen waar je mee te maken kunt krijgen als je de Gezondheidsverklaring onjuist invult.

Als je bijvoorbeeld na het behalen van je rijbewijs betrokken raakt bij een verkeersongeval en het vermoeden bestaat dat dit ongeval een medische (psychische of lichamelijke) oorzaak heeft, maakt de politie daarvan melding bij het CBR. Als na onderzoekt blijkt dat je deze aandoening al had tijdens je praktijkexamen, dan kan dit vergaande gevolgen hebben voor zowel je rijbewijs als je verzekering.

VRAAG HIER JE GEZONDHEIDSVERKLARING AAN

Zelfreflectieformulier

Voor je tussentijdse toets en rijexamen moet je een ingevuld zelfreflectie formulier inleveren.

Onderaan kan je het zelfreflectie formulier downloaden, wat je moet meenemen naar het rijexamen, de tussentijdse toets of voor nader onderzoek. Je instructeur heeft deze ook in de auto en zal deze vlak voor je TTT of examen aan je meegeven. De zelfreflectie is een onderdeel van je rijexamen. Dit stimuleert je om kritisch te kijken naar je ontwikkelingen als automobilist. Het is dus de bedoeling dat je de vragen beantwoordt vóór jouw tussentijdse toets of praktijkexamen.

Je overhandigt het ingevulde formulier aan de examinator aan het begin van je toets of examen. De examinator bekijkt deze pas na de uitslag en bespreekt deze met jou. Het formulier telt dus niet mee voor de uitslag van je examen.

DOWNLOAD HET ZELFREFLECTIEFORMULIER

 

DOWNLOAD SELF REFLECTION FORM IN ENGLISH

rijlessen haarlemmermeer

Haal jij ook je rijbewijs bij Rijschool Haarlemmermeer? Schrijf je nu in!

×